:

  รหัส ชื่อ สถานีตำรวจ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
  ตัวอย่าง สถานีตำรวจภูธรพานทอง ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
  ตัวอย่าง สถานีตำรวจภูธรพนัสนิคม ต.หน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
  ตัวอย่าง สถานีตำรวจภูธรศรีราชา ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
  ตัวอย่าง สถานีตำรวจภูธรเกาะสีชัง ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
  ตัวอย่าง สถานีตำรวจภูธรสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
  ตัวอย่าง สถานีตำรวจภูธรบ่อทอง ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
  ตัวอย่าง สถานีตำรวจภูธรเกาะจันทร์ ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
  ตัวอย่าง สถานีตำรวจภูธรเมืองชัยนาท ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
  ตัวอย่าง สถานีตำรวจภูธรมโนรมย์ ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
  ตัวอย่าง สถานีตำรวจภูธรวัดสิงห์ ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
  ตัวอย่าง สถานีตำรวจภูธรสรรพยา ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
  ตัวอย่าง สถานีตำรวจภูธรสรรคบุรี ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
  ตัวอย่าง สถานีตำรวจภูธรหันคา ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท
  ตัวอย่าง สถานีตำรวจภูธรหนองมะโมง ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
  ตัวอย่าง สถานีตำรวจภูธรเนินขาม ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
  ตัวอย่าง สถานีตำรวจภูธรเมืองชัยภูมิ ต.รอบเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
  ตัวอย่าง สถานีตำรวจภูธรบ้านเขว้า ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
  ตัวอย่าง สถานีตำรวจภูธรคอนสวรรค์ ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
  ตัวอย่าง สถานีตำรวจภูธรเกษตรสมบูรณ์ ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
  ตัวอย่าง สถานีตำรวจภูธรหนองบัวแดง ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ